#ECDAY2013 >   #ecday2014

Deň európskej spolupráce 2014

„Spoločné hranice, spoločné záujmy“ – pod týmto heslom oslávia spoluprácu krajiny Európy  v týždni okolo 21. septembra 2014.

 

Zámerom všetkých aktivít, ktoré sa konajú v rámci tretieho ročníka Dňa európskej spolupráce, je osláviť 20 rokov spolupráce v Európe a zároveň zviditeľniť projekty územnej spolupráce, ktoré pomáhajú riešiť naliehavé problémy a zároveň umožňujú zbližovanie ľudí žijúcich v Európe.

 

Počas minulých dvoch ročníkov sa mali možnosť stretnúť ľudia na stovkách lokálnych podujatí, organizovaných vo viac ako tridsiatich krajinách celej Európy.  Aj tento rok sa v rámci Dňa európskej spolupráce budú konať stretnutia, ktoré ľuďom umožnia dozvedieť sa viac o rôznych európskych  projektoch v regióne, úspešne realizovaných  vďaka cezhraničnej spolupráci.

 

Operačný program INTERACT spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom pripravili  v rámci Dňa európskej spolupráce súťaž pre študentov stredných škôl „Natoč svoj krátky film“. Tínedžeri mohli v dvojminútových videách prezentovať svoj pohľad na cezhraničnú spoluprácu v regióne Bratislavského samosprávneho kraja i mimo neho.

 

Odborná porota vedená Simonou Bubánovou  vyhodnotila všetky doručené príspevky a najúspešnejšie z nich budú  ocenené počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže 19. septembra o 16.00 hod. v priestoroch obchodného centra Central v Bratislave.

 

Na sledovanie aktivít v rámci celoeurópskej kampane vyvinul  INTERACT pre užívateľov mobilných telefónov aplikáciu, ktorú je možné si stiahnuť priamo z Apple Store (iOS), Google Play (Android) alebo Windows Phone Store vložením "European Cooperation Day" do vyhľadávača. Promo video k celoeurópskej kampani si môžete pozrieť na YouTube.

 


Súťaž stredoškolákov

Absolútny víťaz hlasovania verejnosti - Michael Gejdoš, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
 
Kategória SK - AT (Cyklomost slobody)
1. miesto: Miroslav Hájek, Gymnázium Hubeného, Bratislava
2. miesto: Michael Gejdoš, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
3. miesto: Richard Schindler, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
Martin Lachkovič, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
 
Kategória SK - CZ (Baťov kanál)
1. miesto: Martin Szetyinszki, Gymnázium Malacky
 
Kategória SK - HU (Vodné dielo Čunovo)
1. miesto: Peter Košťany
2. miesto: Linda Jungová, SOŠ Svätopluková, Bratislava
 
Kategória voľná
1. miesto: Viktória Gulyás, Spojená škola Tokajícka, Bratislava
2. miesto: Dávid Pribula, Gymnázium Pankúchová, Bratislava
 

POZRITE SI VÍŤAZNÉ VIDEÁ NIŽŠIE

 

Štatút súťaže filmového festivalu Deň európskej spolupráce 2014

1. Základné podmienky

Vyhlasovateľom súťaže je Bratislavský samosprávny kraj, odbor INTERACT, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava.

 

2. Predmet súťaže

Súťaž stredoškolských študentov v kategórii VIDEOSPOT na tému ako vnímajú študenti stredných škôl Bratislavského kraja prínos projektov cezhraničnej spolupráce pre svoj život v oblasti cykloturizmu – Filmový festival Deň európskej spolupráce. Táto súťaž je organizovaná v rámci celoeurópskeho Dňa územnej spolupráce, viac info o kampani na http://www.bratislavskykraj.sk/ecday.aspx


3. Účastníci súťaže

Súťaž je určená študentom stredných škôl, s cieľom zviditeľniť prínos Európskej územnej spolupráce pre regióny ležiace na hraniciach Slovenska a ostatných štátov EÚ.


4. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je originálnym spôsobom ukázať, ako vnímajú študenti cezhraničnú spoluprácu, v čom vidia jej prínos. Zároveň má za úlohu podporiť informovanosť o programoch a projektoch podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, cieľ Európska územná spolupráca.


5. Súťažná kategória a podmienky účasti

 

Súťaž je vypísaná v kategórii VIDEO SPOT a môžu sa jej zúčastniť študenti všetkých stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja i ostatných samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

 

Jeden študent môže podať maximálne dva originálne audiovizuálne spoty.

 

Jeden súťažný príspevok môže byť v maximálnom rozsahu 2 minúty.

 

Do súťaže budú zaradené príspevky na nasledovné témy:

 

  • Kategória Slovensko - Rakúsko. Objekt: Cyklomost slobody (Devínska Nová Ves). Téma: “Za mostom”. Jeden cyklomost spájajúci dva brehy Moravy, dva európske národy. Spoluprácu za mostom vnímam ako (pokračuje tvoje video)
  • Kategória Slovensko - Maďarsko. Objekt: Vodné dielo v Čunove. Téma: Cykloregión v okolí Dunaja. Vodné dielo v Čunove vnímam ako (pokračuje tvoje video)
  • Kategória Slovensko - Česko. Objekt: Baťov kanál. Téma: Baťov kanál a cykloturizmus. Historický vodný kanál spájajúci Slovensko a Česko prostredníctvom vody, nádhernej prírody a cyklistiky. Baťov kanál vnímam ako (pokračuje tvoje video)
  • Voľná kategória. Európsku spoluprácu vnímam ako (pokračuje tvoje video)

 

Ku každej kategórii organizátor pripravil hlavný objekt filmového záberu, tému a náčrt príbehu, ktorí majú študenti dokončiť a zachytiť vo videospote.

 

Všetky autorské práva na autorské dielo a audiovizuálne dielo prenecháva súťažiaci zaslaním príspevku do súťaže organizátorovi (Bratislavský samosprávny kraj, operačný program INTERACT), v rozsahu, ktorý umožní organizátorovi príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie Európskej územnej spolupráce v audiovizuálnych médiách (televízia, tlač, rozhlas, sociálne mediá).

 

6. Hodnotiace kritériá, spôsob hodnotenia, hodnotiaca komisia

Komisia na neverejnom hodnotení udelí ceny v jednotlivých kategóriách na základe nasledovných kritérií:

- originalita

- spracovanie

- dodržanie objektu, témy okrem voľnej kategórie

- dodržanie rozsahu

 

Komisia bude pracovať v zložení:

 

1. Simona Bubánová, konateľka CD – Creative Department, s.r.o.

2. doc. Svetlana Waradzinová, vedúca katedry divadelného manažmentu, Divadelná fakulta VŠMU

3. Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie a riadenia projektov, Úrad BSK

4. Mgr. Art. Monika Kováčová, odbor komunikácie a propagácie, Úrad BSK

5. Eva Šebová, odbor kultúry a cestovného ruchu, Úrad BSK

 

Termín na podanie prihlášok: 17.07.2014

Termín odovzdania súťažných prác: 02.09.2014

Termín konania vyhodnotenia súťaže: 19.09.2014

 

Všetky prihlášky a následne i príspevky musia byť doručené do termínov uvedených vyššie elektronicky na adresu ecday@region-bsk.sk, v ktorom je potrebné zaslať povinné údaje: Meno, Priezvisko, Názov školy, Trieda, Výber kategórie.

 

Video je potrebné vložiť na www.youtube.com alebo www.vimoe.com a zaslať organizátorom link.

 

Najlepšie práce v každej téme budú zverejnené na stránke www.ecday.sk a na www.interact-eu.net 19.9.2014.

 

Ceny v každej kategórii:

  1. miesto v každej téme: HD VIDEOKAMERA v hodnote 300,-EUR
  2. fotoaparát v hodnote 200,- EUR;
  3. poukážka do nákupného centra v Bratislave v hodnote 100,- EUR.

Cena pre absolútneho víťaza v diváckom hlasovaní: návšteva Európskeho parlamentu (táto cena sa vzťahuje na víťaza a jeho 5 kamarátov).

 

Organizátor si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v štatúte.

2. jún 2014 | Bratislava | Vypracovala: P. Masácová

 

VÍŤAZNÉ VIDEÁ 2014:

Miroslav Hajek
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 3
Michael Gejdoš
michal gejdos video
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 5
Richard Schindler
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 3.5
Martin Lachkovič
peter lachkovic video
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 3.6
Martin Szetyinszki
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 4.5
Peter Košťany
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 3.6
Viktória Gulyás
Viktória Gulyás video
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 3.8
Dávid Pribula
Hlasovanie bolo ukončené.
Priemerné hodnotenie 0.6

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017