#ECDAY2013 >   #ecday2016

#ecday2016

Pozrite si prezentačné video ECDay2016

 

Prezentačné video ECDay2016:

 

 

 

 

Deň európskej spolupráce, už piatykrát aj na Slovensku

 

Piaty ročník iniciatívy Deň európskej spolupráce bol slávnostne zahájený 15. septembra 2016 v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie k hodnoteniu politiky súdržnosti. Konferenciu pod hlavičkou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie organizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podujatie otvorili eurokomisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corina Cretu, podpredseda vlády SR Peter Pellegrini, predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre regionálne záležitosti Iskra Mihaylova a Petr Osvald, prvý podpredseda Výboru regiónov. Medzinárodné podujatie takéhoto významu bolo výbornou príležitosťou otvoriť 5. ročník Dňa európskej spolupráce a prezentovať prínos európskej územnej spolupráce ku kohéznej politike.


Myšlienku cezhraničnej spolupráce podporila i samotná eurokomisárka Corina Cretu, ktorá počas návštevy cyklomostu slobody v Devínskej Novej Vsi uviedla: “Vďaka programu cezhraničnej spolupráce dokážeme zdolávať prekážky a múry nahradzovať mostmi. Okrem ekonomického efektu, ktorý prinášajú, umožňujú ľuďom mať k sebe bližšie, lepšie sa spoznať".
Deň európskej spolupráce 2016 otvorili Vicente Rodriguez-Saez z Európskej komisie, riaditeľka odboru INTERACT Petra Masácová a riaditeľ programu Interreg Europe Erwin Siweris. Vicente Rodriguez-Saez sa vo svojom príspevku venoval Európskej územnej spolupráci, ktorá je jedným z dvoch cieľov politiky súdržnosti a upriamil pozornosť na zmeny, ktoré nastali v programovom období 2014-2020 oproti minulosti. Taktiež predstavil rôzne typy spolupráce: cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu.


Petra Masácová predstavila hlavné ciele kampane. Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce. Zdôraznila, že projekty spolupráce pomáhajú znižovať rozdiely medzi krajinami, napomáhajú pochopiť iné kultúry a taktiež prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov jednotlivých krajín.


Erwin Siweris prezentoval ciele programu spolupráce Interreg Europe, ktorý má ambíciu zvyšovať efektivitu politiky súdržnosti. Predstavil tematické a geografické ciele programu a zvýšenú pozornosť venoval hlavným cieľom: vede a výskumu, malým a stredným podnikom, konkurencieschopnosti, životnému prostrediu a nízkouhlíkovému hospodársku.
Deň európskej spolupráce oslavuje tento rok svoje piate výročie. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov spolupráce Interreg, Interreg-IPA CBC a programov spolupráce s krajinami mimo Európy ENPI/ENI.


Program spolupráce INTERACT, ktorého riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj, poskytuje svoje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, taktiež pomáha propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov. Iniciatíva Deň európskej spolupráce bola po prvýkrát verejne prezentovaná v roku 2012 a ihneď si získala podporu európskych inštitúcií i programov územnej spolupráce. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov. Viac o programe INTERACT nájdete na www.interact-eu.net.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie o programe INTERACT prosím kontaktujte riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú na petra.masacova@region-bsk.sk

Aktuálne informácie o Dni európskej spolupráce 2016
Organizátori a partneri podujatia

 

organiztori EC Day Bratislava 2016

 
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016
EC Day 2016

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017