#ECDAY2013 >   Interact

Operačný program INTERACT

Kto sme?

Operačný program INTERACT 2007 – 2013 je nadnárodný operačný program, ktorý nefinancuje projekty, ale prostredníctvom štyroch kontaktných bodov, ktoré sídlia vo Viedni, Viborgu, Turku a vo Valencii poskytuje služby rôznym programom Európskej územnej spolupráce.


Naše ciele

Tri hlavné ciele INTERACT-u sú:

 • Prispievať k skvalitneniu riadenia programov Európskej územnej spolupráce;
 • Zvýšiť efektívnosť produkcie programu;
 • Uľahčiť prenos know-how a výmenu poznatkov medzi programami Európskej územnej spolupráce.
 

Čo robíme?

INTERACT poskytuje podporu jednotlivým inštitúciám pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii programov Európskej územnej spolupráce tým, že:

 

 • poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a    konferencií;
 • pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny;
 • publikuje praktické príručky, štúdie, výskumy, vytvára vzory formulárov;
 • poskytuje individuálne poradenstvo „šité na mieru“.

 

Cieľovou skupinou programu INTERACT sú orgány a inštitúcie, riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, monitorovacie výbory, národné kontaktné body, certifikačné orgány a orgány auditu.

 

Ako fungujeme?

 

Naša štruktúra:

 • Riadiaci orgán – Bratislavský samosprávny kraj
 • Medzinárodný sekretariát – Bratislavský samosprávny kraj
 • Kontaktné body (INTERACT Points)
 • Certifikačný orgán – Ministerstvo financií SR
 • Orgán auditu – Ministerstvo financií SR
   • IP Turku (Fínsko)
   • IP Valencia (Španielsko)
   • IP Viborg (Dánsko)
   • IP Viedeň (Rakúsko)

 

Máte záujem vedieť viac?

 

Kontaktujte nás na:

Bratislavský samosprávny kraj

Odbor INTERACT

Mgr. Petra Masácová

riaditeľka

Sabinovská 16

820 05  Bratislava

Tel: +421 2 84260 130

petra.masacova@region-bsk.sk

 

Informácie o aktivitách programu INTERACT nájdete aj na  www.interact-eu.net

 

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017