#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk

Vitajte na EC DAY.sk

Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce. Všetky uskutočnené podujatia v celej Európe i za jej hranicami nájdete na www.ecday.eu.

 

Iniciatíva Deň európskej spolupráce bola po prvýkrát verejne prezentovaná v roku 2012 a ihneď si získala podporu európskych inštitúcií i programov územnej spolupráce. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

 

Program spolupráce INTERACT, ktorého riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj, poskytuje svoje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, taktiež pomáha propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov. Viac o programe INTERACT nájdete na www.interact-eu.net.

 

Aktuálne informácie

V Luxembursku zasadal monitorovací výbor pre OP INTERACT II a PS INTERACT III

20.8.2016

V dňoch 18.-19. mája 2016 sa v Luxembursku konalo 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II a 2. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III. Monitorovací výbor pre PS INTERACT III sa venoval nasledovným oblastiam:

Čítať viac

INTERACT medzi základnými operačnými programami na Slovensku

20.08.2014

V novom programovom období 2014 – 2020 bude Slovensko čerpať eurofondy prostredníctvom 6 základných operačných programov, a taktiež programov Európskej územnej spolupráce, medzi ktorými...

Čítať viac

INTERACT až do roku 2020

15.08.2014

Kandidatúru BSK predniesol jeho podpredseda, JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM. Vo svojej prezentácii sa venoval predstaveniu Bratislavského kraja, jeho geografickej polohe, štruktúre obyvateľstva, ale i aktivitám v zahranično-politickej oblasti a v oblasti euroagendy.Čítať viac

Novinky

Aktuálne informácie o Dni európskej spolupráce 2016

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí Deň európskej spolupráce 2016 si môžete prečítať a stiahnuť tu.Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2016