#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk

Vitajte na EC DAY.sk

Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce. Všetky uskutočnené podujatia v celej Európe i za jej hranicami nájdete na www.ecday.eu.

 

Iniciatíva Deň európskej spolupráce bola po prvýkrát verejne prezentovaná v roku 2012 a ihneď si získala podporu európskych inštitúcií i programov územnej spolupráce. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

 

Program spolupráce INTERACT, ktorého riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj, poskytuje svoje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, taktiež pomáha propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov. Viac o programe INTERACT nájdete na www.interact-eu.net.

 

Aktuálne informácie

Spoluprácou proti extrémizmu

27.09.2017

Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa 26.09.2017 stalo v rámci podujatia Deň európskej spolupráce centrom diskusie na rozličné témy. Najviac však medzi žiakmi župných škôl zarezonovala téma extrémizmu.Čítať viac

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III

25.5.2017

V dňoch 17.-18.05.2017 sa v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III. Po prvýkrát počas pätnásťročnej existencie programu sa zasadnutie uskutočnilo na Slovenku - v krajine, v ktorej sídli riadiaci orgán PS INTERACT III.Čítať viac

3. zasadnutie monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III a 18. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II


V dňoch 09.-10.11.2016 sa v Amsterdame, Holandsko uskutočnilo 18. stretnutie monitorovacieho výboru OP INTERACT II / 17. stretnutie národných kontaktných osôb a 3. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III.Čítať viac

Deň európskej spolupráce, už piatykrát aj na Slovensku

20.9.2017

Piaty ročník iniciatívy Deň európskej spolupráce bol slávnostne zahájený 15. septembra 2016 v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie k hodnoteniu politiky súdržnosti. Konferenciu pod hlavičkou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie organizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podujatie otvorili eurokomisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corina Cretu, podpredseda vlády SR Peter Pellegrini, predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre regionálne záležitosti Iskra Mihaylova a Petr Osvald, prvý podpredseda Výboru regiónov. Medzinárodné podujatie takéhoto významu bolo výbornou príležitosťou otvoriť 5. ročník Dňa európskej spolupráce a prezentovať prínos európskej územnej spolupráce ku kohéznej politike.Čítať viac

V Luxembursku zasadal monitorovací výbor pre OP INTERACT II a PS INTERACT III

20.8.2016

V dňoch 18.-19. mája 2016 sa v Luxembursku konalo 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II a 2. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III. Monitorovací výbor pre PS INTERACT III sa venoval nasledovným oblastiam:

Čítať viac

INTERACT medzi základnými operačnými programami na Slovensku

20.08.2014

V novom programovom období 2014 – 2020 bude Slovensko čerpať eurofondy prostredníctvom 6 základných operačných programov, a taktiež programov Európskej územnej spolupráce, medzi ktorými...

Čítať viac

INTERACT až do roku 2020

15.08.2014

Kandidatúru BSK predniesol jeho podpredseda, JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM. Vo svojej prezentácii sa venoval predstaveniu Bratislavského kraja, jeho geografickej polohe, štruktúre obyvateľstva, ale i aktivitám v zahranično-politickej oblasti a v oblasti euroagendy.Čítať viac

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

1.8.2017

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Čítať viac

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017