#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk >   Deň európskej spolupráce, už piatykrát aj na Slovensku

Deň európskej spolupráce, už piatykrát aj na Slovensku

Myšlienku cezhraničnej spolupráce podporila i samotná eurokomisárka Corina Cretu, ktorá počas návštevy cyklomostu slobody v Devínskej Novej Vsi uviedla: “Vďaka programu cezhraničnej spolupráce dokážeme zdolávať prekážky a múry nahradzovať mostmi. Okrem ekonomického efektu, ktorý prinášajú, umožňujú ľuďom mať k sebe bližšie, lepšie sa spoznať".
Deň európskej spolupráce 2016 otvorili Vicente Rodriguez-Saez z Európskej komisie, riaditeľka odboru INTERACT Petra Masácová a riaditeľ programu Interreg Europe Erwin Siweris. Vicente Rodriguez-Saez sa vo svojom príspevku venoval Európskej územnej spolupráci, ktorá je jedným z dvoch cieľov politiky súdržnosti a upriamil pozornosť na zmeny, ktoré nastali v programovom období 2014-2020 oproti minulosti. Taktiež predstavil rôzne typy spolupráce: cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu.
Petra Masácová predstavila hlavné ciele kampane. Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce. Zdôraznila, že projekty spolupráce pomáhajú znižovať rozdiely medzi krajinami, napomáhajú pochopiť iné kultúry a taktiež prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov jednotlivých krajín.
Erwin Siweris prezentoval ciele programu spolupráce Interreg Europe, ktorý má ambíciu zvyšovať efektivitu politiky súdržnosti. Predstavil tematické a geografické ciele programu a zvýšenú pozornosť venoval hlavným cieľom: vede a výskumu, malým a stredným podnikom, konkurencieschopnosti, životnému prostrediu a nízkouhlíkovému hospodársku.
Deň európskej spolupráce oslavuje tento rok svoje piate výročie. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov spolupráce Interreg, Interreg-IPA CBC a programov spolupráce s krajinami mimo Európy ENPI/ENI. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov. Viac o programe INTERACT nájdete na www.interact-eu.net.

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017