#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk >   INTERACT až do roku 2020

INTERACT až do roku 2020

Kandidatúru BSK predniesol jeho podpredseda, JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM. Vo svojej prezentácii sa venoval predstaveniu Bratislavského kraja, jeho geografickej polohe, štruktúre obyvateľstva, ale i aktivitám v zahranično-politickej oblasti a v oblasti euroagendy.

 

Taktiež vyzdvihol skúsenosti BSK s funkciou riadiaceho orgánu a tím odborníkov, ktorí OP INTERACT riadia. Za veľký diplomatický úspech pri príprave operačného programu INTERACT III je možné považovať fakt, že sa súčasnému riadiacemu orgánu podarilo nadviazať pozitívne vzťahy s Nemeckom, ktoré v roku 2007 ako jediná krajina EÚ odmietlo vstúpiť do INTERACTu. Politickú podporu kandidatúre BSK vyjadrila aj vláda SR, ktorá vo svojom uznesení z 30. marca 2013, odporúča „uchádzať sa Bratislavskému samosprávnemu kraju o mandát riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT III v rámci cieľa EÚS pre programové obdobie 2014 – 2020“.

 

Bratislavský samosprávny kraj je jediným orgánom regionálnej samosprávny v strednej a východnej Európe, ktorý riadi operačný program v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017