#ECDAY2013 >   Vitajte na EC DAY.sk >   V Luxembursku zasadal monitorovací výbor pre OP INTERACT II a PS INTERACT III

V Luxembursku zasadal monitorovací výbor pre OP INTERACT II a PS INTERACT III

V dňoch 18.-19. mája 2016 sa v Luxembursku konalo 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II a 2. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III.

Monitorovací výbor pre PS INTERACT III sa venoval nasledovným oblastiam:

  • Vývoj programu INTERACT III v období po 1. zasadnutí monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III vrátane situácie týkajúcej sa personálneho obsadenia a financií,
  • Zrealizované podujatia, poskytnuté služby a komunikačné aktivity programu v období január – marec 2016,
  • Zmena a doplnenie dokumentu Interact III Programme Guide (doplnenie informačného listu č. 1 Joint HR policy a informačného listu  č. 3 Programme-level rules on eligibility of expenditure, predstavenie nového informačného listu č. 5 Performance Monitoring),
  • Prerokovanie a schválenie plánu hodnotení - Interact III Evaluation plan,
  • Prerokovanie a schválenie výročnej správy o vykonávaní programu v rokoch 2014 a 2015 - Interact III Annual implementation report 2014-2015,
  • Prieskum potrieb monitorovacieho výboru vo forme dotazníka a workshopu,  ďalšie kroky smerujúce k vytvoreniu spoločného ročného pracovného plánu na rok 2017.

 
Predmetom rokovaní 17. stretnutia monitorovacieho výboru OP INTERACT II boli najmä:

  • Aktivity realizované v období január – december 2015 a zhrnutie úspechov OP INTERACT II za celé programové obdobie 2007-2013,
  • Informácia o príprave výročnej správy o vykonávaní OP INTERACT II 2015,
  • Informácia o aktivitách realizovaných v období od 16. MV OP INTERACT II, ktorý sa konal 29.10.2015 v Rige, Lotyšsko,
  • Čerpanie finančných prostriedkov a ukončovanie OP INTERACT II (informácie o príprave záverečnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu, použitie národných príspevkov, informácia o plnení ukazovateľov a aktualizovanie informácií o stave ukončovania pomoci – audity),

 
Ďalšie zasadnutie oboch monitorovacích výborov sa bude konať v Holandsku, predbežný termín je stanovený na 9.-10. november 2016.

Novinky

Deň európskej spolupráce 2018

Prehľadné a zaujímavé informácie o podujatí si môžete prečítať na plagáte TU.

Newsletter

Video

Promo European Cooperation Day 2017